Ogłoszenia komercyjne

Warsztaty Programming for Evolutionary Biology (dodano 15.06.2017)


Tematyka:
Wykłady i warsztaty będą dotyczyły analiz szeroko pojętych danych genetycznych, od genetyki populacji do genetyki bakterii. Drugim zagadnieniem będzie korzystanie z ggplot, nakładki do R umożliwiającej rysowanie wykresów. Trzecim wątkiem będzie zarządzanie bazami danych w R. Dwa ostatnie tematy nie dotyczą tylko danych genetycznych, mają dużo szersze zastosowanie.
Czas: 16-20 września 2017 roku.
Miejsce: Białowieża
Adresaci: osoby pracujące z danymi genetycznymi, ale niebędące informatykami.
Szczegóły na stronie: http://pebconference.info/peb2017/


 


Birds as Useful Indicators of High Nature Value Farmlands (dodano: 12.02.2017) 

Ukazała się książka:

Using Species Distribution Models as a Tool for Monitoring the Health of Agro-ecosystems

Editors: Morelli, Federico, Tryjanowski, Piotr (Eds.)

This book helps to establish a simple framework to identify and use bird species as a bioindicator for high nature value (HNV) farmlands.
This book focuses on suitable methods for monitoring the HNV areas, and presents the results of several case studies. The chapters put forward ways to integrate ecosystems assessment, geographical information systems (GIS) and strategies for conservation of local biodiversity. An innovative framework focuses on the use of species distribution models (SDMs) in order to explore the importance of each characteristic of HNV farmlands.
Furthermore, the book examines the relationships among bird species richness, land use diversity and landscape metrics at a local scale in the farmlands.Kurs R (dodano: 14.01.2017)

Szanowni Państwo,

z przyjemnością zapraszamy na szkolenie pod tytułem "Analiza danych biologicznych w R: badania środowiskowe", które odbędzie się w dniach17-19 marca 2017 na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Kurs poprowadzi dr hab. Jakub Kosicki z Zakładu Biologii i Ekologii Ptaków, Instytutu Biologii Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jakie zagadnienia zostaną omówione i przećwiczone?
1. Wprowadzenie do środowiska R (instalacja, biblioteki, R studio, import danych do R).
2. Pierwsza sesja w R: gdzie szukać pomocy, operatory, arytmetyka, wektory, indeksowanie
wektorów, macierze, ramki danych.
3. Proste pętle i funkcje.
4. Statystyki opisowe wraz z wizualizacją danych (średnia arytmetyczna, geometryczna,
ucięta, harmoniczna, mediana, moda, odchylenie standardowe, błąd standardowy, rozstęp, rozstęp międzykwartylowy, różne typy wykresów: rozrzutu, histogramy, pudełkowe, skrzypcowe itp.
5. Klasyczna statystyka testowa (testy normalności, jednorodności wariacji, testy parametryczne i nieparametryczne, analiza wariancji).
6. Korelacja i regresja: regresja liniowa, nieliniowa, funkcje sklejane.
7. Analiza składowych głównych.
8. Uogólnione modele liniowe, modele addytywne, drzewa regresyjne.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?
Kurs jest przeznaczony dla biologów środowiskowych, którzy zainteresowani są analizą danych w R, a jednocześnie nie posiadają umiejętności programowania. Z tego względu podczas kursu jego uczestnicy zapoznają się z podstawami języka programowania, możliwościami analitycznymi w obrębie klasycznej statystki testowej, metodami wizualizacji wyników oraz z podstawami modelowania. Szczególny nacisk zostanie położny na stronę techniczną, czyli pogłębianie znajomości R, przy czym cały aspekt matematyczny zostanie
ograniczony do niezbędnego minimum. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz komputery z oprogramowaniem.

Jakie będą efekty?
Po odbyciu kursu, jego uczestnik będzie posiadał niezbędne umiejętności do samodzielnego poszerźania wiedzy o bardziej zaawansowane techniki z wykorzystaniem R. Ponadto, powinien potrafić dostosować metodę̨ analityczną do swoich danych i potrzeb, napisać odpowiedni skrypt w R i zinterpretować otrzymane wyniki.

Czy sobie poradzisz? Na pewno!
Jedynymi koniecznymi wymogami, które musi spełniać każdy kursant, to chęć poszerzania wiedzy i poczucie humoru :)

Zachęcamy do rejestracji! Koszt uczestnictwa wynosi 1000 zł. Formularz rejestracyjny znajdą Państwo pod adresem:
http://ideas4biology.com/pl/kurs_17-19_03_2017.php

W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą.

Pozdrawiam,
dr Joanna Ciomborowska
ideas4biology Sp. z o.o.
tel. 698 141 228
e-mail: office@ideas4biology.comSsaki neotropików odkryte przez polskich naturalistów*

Łukasz Piechnik, Przemysław Kurek
Rok wydania: 2016. format: 17,50 x 24,50 cm; oprawa: twarda; liczba stron: 356, Wyd. IB PAN, ISBN: 978-83-62975-29-7, język: polski z angielskim streszczeniem, cena 49,90 zł.

Niniejsza książka prezentuje szczegółowe informacje o 27 gatunkach i podgatunkach ssaków odkrytych przez polskich naturalistów – Konstantego Jelskiego, Jana Sztolcmana, Jana Kalinowskiego i Juliusza Hermana Kozłowskiego, którzy pracowali w Ameryce Południowej w drugiej połowie XIX wieku. Praca składa się z obszernego opisu przyrody neotropików oraz rysu historycznego eksploracji przyrodniczych tego kontynentu prowadzonych przez obcokrajowców i Polaków. Zasadniczą częścią książki jest zaprezentowanie odkrytych przez Polaków gatunków ssaków. Każdy opis zawiera podstawowe informacje o biologii i ekologii gatunku, statusie ochronnym i zagrożeniach oraz co ważne historię opisania taksonu – niejednokrotnie bardzo zawiłą i fascynującą. Na 43 kolorowych fotografiach prezentujemy środowisko życia opisywanych zwierząt, portrety bohaterów i zdjęcia okazów muzealnych. Ponadto książka zawiera 63 ryciny, w tym 27 unikalnych i własnoręcznie wykonanych rysunków opisywanych gatunków oraz oryginalne ryciny z epoki i mapy zasięgu. Ważnym uzupełnieniem treści książki jest wykorzystana literatura (ponad 400 pozycji) i dodatkowe informacje zawarte w 570 przypisach.
            Praca ta prezentując opisy 27 taksonów ssaków, podsumowuje wyniki prac polskich naturalistów w wieku XIX – okresie wielkich odkryć zoologicznych i ich wkład w poznanie fauny ameryki Południowej.
       Książkę można zamówić bezpośrednio u autorów pisząc maila: lesnyogrod@gmail.com lub na stronie: http://bomax.botany.pl/sklep-new/#prod-3405


Łukasz Piechnik, Przemysław Kurek

*Niniejsza publikacja powstała dzięki pomocy finansowej Fundacji KGHM Polska Miedź